Ξεκινούν ξανά σήμερα οι ανασκαφές στην Αμφίπολη

Γιατί παίρνουν τις σφίγγες από τον τάφο...

Οι ανασκαφές ξεκινούν και πάλι και τώρα ίσως αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι τους στην Αμφίπολη και στον αρχαίο τάφο που εντυπωσιάζει.