Βγήκε η απόφαση για την Μαρινόπουλος Α.Ε.

Το ελληνικό Δημόσιο έκανε παρέμβαση κατά του αιτήματος του ομίλου Μαρινόπουλος.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκανε δεκτές τις αιτήσεις για έκδοση προσωρινής διαταγής του ομίλου Μαρινόπουλος θέτοντας σε καθεστώς προστασίας την εταιρικά έναντι των πιστωτών της μέχρι τη συζήτηση των κύριων προσφύγων για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα στις 21 Σεπτεμβρίου 2016.

Το δικαστήριο αποφάσισε την…