Βάσεις 2014: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν – Που υπάρχει πτώση 6.079 μόρια

Δείτε τα αναλυτικά

30 σχολέςπαρουσιάζουν άνοδο πάνω από 1.000 μόρια και 129 σχολές άνοδο από 500 εως 1.000 μόρια! Διαβάστε τα αναλυτικά στο NewsiT