Τηλεοπτικές άδειες: Η απάντηση της επιτροπής στις εταιρείες για την αρτιότητα του διαγωνισμού

Επιστολή στους εννέα εκπροσώπους των εταιρειών που διεκδικούν τηλεοπτική άδεια έστειλε το βράδυ της Παρασκευής η πενταμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αρτιότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική δημοπρασία της Τρίτης.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, με την οποία η επιτροπή απαντά στις αιτιάσεις των καναλιών, το ηλεκτρονικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί στην δημοπρασία, παραλήφθηκε από την αρμόδια επιτροπή στις 25 Αυγούστου, δηλαδή την ίδια ημέρα που έγινε και η παρουσίασή του στους υποψηφίους. Και κατόπιν ελέγχου του ηλεκτρονικού συστήματος που έγινε, διαπιστώθηκε ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Ταυτόχρονα η επιτροπή διευκρινίζει ότι…