Θυμός: Οι αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας

Τι συμβαίνει στο σώμα μας;

Ο υπερβολικός ή μη εκφρασμένος θυμός πλήττει την σωματική μας υγεία, δημιουργώντας καρδιολογικά προβλήματα, αρτηριακή πίεση και όχι μόνο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις και πως μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τα ξεσπάσματα του θυμού;