Τέλη κυκλοφορίας: Μειώσεις στα ποσά – Ποιοι κερδίζουν

τέλη κυκλοφορίας
ÁÈÇÍÁ.ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÊÏ ×ÁÏÓ.ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ/EUROKINISSI
Μια μικρή πρόταση προστέθηκε μέσω μιας εγκυκλίου της ΓΓΔΕ και φέρνει εκπτώσεις στα τέλη κυκλοφορίας για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ επανακαθορίζεται η έννοια της πρώτης ταξινόμησης του αυτοκινήτου για τον καθορισμό των τελών κυκλοφορίας. Έτσι όπου υπάρχει αναφορά σε πρώτη ταξινόμηση πλέον αναφέρεται “οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Τι σημαίνει αυτό για τους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων;