«Ψάχνεται» η NOVA στην Κύπρο – Ζημιές και θολό τοπίο

Διαβάστε το δελτίο τύπου της εταιρείας με τις αποφάσεις των μετόχων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Παρά τη μείωση των τιμών των συνδρομητικών της πακέτων και την πολιτική προσφορών που ακολούθησε, οι συνδρομητές της μειώθηκαν και συνεπώς τα έσοδά της.

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον και το κόστος για την εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμετάδοσης κύριων αθλημάτων και άλλων προγραμμάτων που αυξήθηκε και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία «Multichoice Hellas S.A.» καθώς και σε διαπραγματεύσεις για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας καθώς και της επιχείρησης.

Απορρίφθηκε τέλος το αίτημα για παύση των εργασιών της εταιρείας.

Διαβάστε το δελτίο τύπου της εταιρείας:

Η εταιρεία Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd ανακοίνωσε σήμερα (9/2) ότι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

1. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία Multichoice Hellas S.A. με όρους που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, και

2. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε έκταση και με όρους που θα εγκρίνει αυτό, συμπεριλαμβανομένης και πώλησης της επιχείρησης της εταιρείας.

Τα πιο πάνω σημεία εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των παρόντων μετόχων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απέρριψε με πλειοψηφία το ψήφισμα για αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και απέρριψε ομόφωνα το ψήφισμα για παύση των εργασιών της εταιρείας και την έναρξη εκκαθάρισης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απέρριψε ομόφωνα το προτεινόμενο ψήφισμα για παύση των εργασιών της εταιρείας και την έναρξη της εκκαθάρισης.