«Πρόσφυγες στο τραμ», είναι είδηση;

Δείτε φωτογραφίες...

“Πρόσφυγες στο τραμ”. Εκ πρώτης όψεως, δεν έχει ουσία να ασχοληθεί κάποιος με αυτές τις φωτογραφίες, καθώς απεικονίζουν κάτι φυσιολογικό. Άνθρωποι μέσα σε ένα τραμ. Με αφορμή, όμως, τη συμπεριφορά ενός οδηγού λεωφορείου…