Πόσο καλή είναι η αντίληψη σας; Μόνο 1 στους 8 περνά αυτό το τεστ!

Χιλιάδες πληροφορίες κατακλύζουν την καθημερινότητα μας. Ο εγκέφαλος ταξινομεί αυτές τις εικόνες, τις οργανώσει και μετά περνά στο στάδιο της ερμηνείας.

Αυτό το κομμάτι επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο να σχηματίζει, ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει, διαφορετική οπτική για τον κόσμο, είτε αντικειμενική, είτε υποκειμενική.

Κάντε το τεστ στο newsit.