Παραιτήθηκε ο Κ. Γιαννίκος από το ALTER!

Την παραίτησή του ανακοίνωσε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίκος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έκανε αποδεκτή την ως άνω παραίτηση και αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ. 36-38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, η πρώτη, σύμφωνα με το νόμο, επαναληπτική συνεδρίαση θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, στην ως άνω έδρα της εταιρείας.

Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, στον ίδιο ως άνω τόπο ( Αγ. Παρασκευής αρ. 36-38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής).