Πανελλήνιες 2015: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιολογίας, Χημείας-Βιοχημείας και Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σήμερα οι μαθητές διαγωνίζονταν στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, στην Βιολογία, στην Χημεία - Βιοχημεία και στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με τα μαθήματα Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητική Κατεύθυνση), Βιολογία (Θετική Κατεύθυνση), Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογική Κατεύθυνση-κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνολογική Κατεύθυνση-κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών), συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ