Οι τεχνικοί απειλούν με «μαύρο» διαρκείας όλα τα κανάλια

Στην πρόσφατη μαζική και ιδιαίτερα δυναμική Γενική Συνέλευση της συνδικαλιστικής τους ¨Ενωσης,της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. απέρριψαν τις προτάσεις των Ιδιοκτητών για την νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι τεχνικοί -σε αντίθεση των προτάσεων της ΕΙΤΗΣΕΕ- ζητούν να μην αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της ισχύουσας Σύμβασης και να πάρουν αυξήσεις.Αν οι διαπραγματεύσεις δεν ευδοκιμήσουν,η εντολή προς το Δ.Σ.του συνδικαλιστικού τους οργάνου είναι να «πέσει μαύρο» διαρκείας σε όλα τα κανάλια.