Μνημόνιο Νο2 στο STAR

Αφού, εισαγωγικά, ο κ. Κυριακόπουλος εξηγεί πως δεν έλαβε καμία αντιπρόταση από τους εργαζόμενους, επαναφέρει την αρχική πρόταση με βελτιώσεις, όπως την μείωση σε μισθούς πάνω από 1500 ευρώ, από 20% σε 18%. Επίσης, δεν τροποποιείται το καθεστώς των αδειών και οι προσαυξήσεις της Κυριακής, αλλά και το σύστημα των ρεπό που εφαρμόζεται στον τηλεοπτικό σταθμό. Έτσι:

Για το ποσό των 1500 ευρώ (μεικτά) η μείωση θα είναι 8%

Για άνω των 1500 ευρώ, μείωση 18%

Οι μειώσεις στους μισθούς θα γίνουν όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/03/ 2011.