Μήνυση της Scarlett Johansson σε Γάλλο συγγραφέα

«Σε εκείνο που θα σταθώ είναι η ανηθικότητα σας, να αφήνετε αιχμές για ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας ενός ανθρώπου, τον οποίο πληρώνεστε για να κρίνετε και να σχολιάζετε επαγγελματικά και μόνο».

Σύμφωνα με τον ξένο Τύπο ο Γάλλος συγγραφέας Gregoire Delacourt αποφάσισε να κάνει μούσα του την Scarlett Johansson, χωρίς την συγκατάθεσή της.

Η Scarlett κατηγορεί τον συγγραφέα πως…