Κέρδη 27 εκ. ευρώ για την ΕΡΤ!

 Ανακοίνωση ΕΡΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. στη χθεσινή συνεδρίασή του (Τρίτη 26 Ιουλίου 2011), ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

1.    Αποφάσισε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά, διανομή και εκμετάλλευση των τριών ραδιοτηλεοπτικών σημάτων της ΕΡΤ Α.Ε. παγκοσμίως.

2.    Αποφάσισε τη διενέργεια δύο διεθνών διαγωνισμών, έναν για τη μεταφορά του δορυφορικού σήματος παγκοσμίως και έναν για τη διανομή και εκμετάλλευσή του. Για τον δεύτερο διαγωνισμό, εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες να καταθέσουν προτάσεις για τις προδιαγραφές των διαγωνισμών εντός δέκα ημερών.

3.    Αποδέχθηκε την εισήγηση της επιτροπής για τη διανομή τηλεοπτικών ρεπορτάζ (pool) στα ιδιωτικά κανάλια. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε συνεργεία της ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση θα χρεώνει μόνο το τεχνικό κόστος της τηλεοπτικής παραγωγής, επιμεριζόμενο αναλογικά στους σταθμούς στους οποίους θα διανέμεται το εκάστοτε θέμα. Σε γεγονότα ή εκδηλώσεις μείζονος σημασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου επιτρέπεται μεν η πρόσβαση και των ιδιωτικών καναλιών, αλλά αυτά επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την εικόνα και τις τεχνικές διευκολύνσεις της ΕΡΤ, η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα χρεώνει το συνολικό κόστος της παραγωγής, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της EBU και θα επιμερίζει το κόστος στους ενδιαφερόμενους σταθμούς. Σε θέματα που δεν είναι μείζονος σημασίας, η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης ή μη των εν λόγων εικόνων και η χρέωση θα γίνεται κατά περίπτωση.

4.    Ενέκρινε την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα (50) υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, βάσει της ΣΟΧ1/2011 Ανακοίνωσης και μετά από την εξέταση ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ.

5.    Ενέκρινε την πρόσληψη τριών τακτικών υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 20 του Ν.2266/1994. Πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού πρώην υπαλλήλων της Βουλής και της ΕΡΤ που απεβίωσαν εν ώρα υπηρεσίας.

6.    Ενέκρινε τη συμμετοχή της ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Αποκρυπτογραφώντας τον πρώτο υπολογιστή του κόσμου», που έχει ως θέμα την αποκωδικοποίηση της λειτουργίας του περίφημου μηχανισμού των Αντικυθήρων, καθώς και την επιστημονική και πολιτιστική σημασία του.

7.    Ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό και άλλα στοιχεία της εταιρείας της περιόδου 01.01.2011 – 30.06.2011. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του οικονομικού απολογισμού του πρώτου εξαμήνου του 2011 είναι θετικά, με κέρδη ύψους 27.894.988, 71 ευρώ. Τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2010 ήταν ύψους 3.440.577,13 ευρώ.

8.    Ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2011.