Καταρρέει το Studio ATA;

Διαβάστε περισσότερα

 Στο κόκκινο βρίσκονται τα οικονομικά του Studio ATA, παρά τις πληρωμές που αναμένονται από το Mega για τις τηλεοπτικές παραγωγές που είχαν παραδοθεί.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Studio ATA για το 2011, η λειτουργία της της εταιρείας καθίσταται αμφίβολη, αφού τα ίδια κεφάλαιά της κατέστησαν αρνητικά και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του νόμου 2190/1920. Επίσης, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 – 2011.

Οι ζημίες προ φόρων για το περασμένο έτος ανέρχονται σε 1. 903.372,71 ευρώ έναντι σε 367.468,88 ευρώ το 2010. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 14.490.193,52 ευρώ.

Το studio ΑΤΑ έχει απαιτήσεις από πελάτες, μεταξύ των οποίων και το Mega, ύψους 8.592.169,66 ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της απασχόλησης προσωπικού. Ενώ το 2010 το ΑΤΑ απασχολούσε 53 άτομα ( 29 μόνιμο προσωπικό και 24 με σύμβαση ορισμένου χρόνου), το 2011 οι εργαζόμενοι ανέρχονταν μόλις σε 29 ( 13 με μόνιμη σχέση εργασίας και 16 με σύμβαση).

ΠΗΓΗ: ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε ακόμη:

Aπόφαση-ανάσα για το MEGA! Παίρνει το δάνειο από τις τράπεζες