Καιρός: Νέο κύμα με χιόνια και καταιγίδες – Παγωμένο μένει το θερμόμετρο [χάρτες]

×éïíüðôùóç óôá ïñåéíÜ ôïõ íïìïý ÔñéêÜëùí ôçí ÔåôÜñôç 30 Íïåìâñßïõ 2016. Ôï óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ×ñõóïìçëéÜò ÊáëáìðÜêáò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)
Αναλυτικά ο χάρτης με τις θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Που θα χιονίσει και που θα πέσουν βροχές και καταιγίδες.

Πολλά χιόνια θα πέσουν κυρίως στα δυτικά σήμερα, ενώ τα φαινόμενα αργότερα μέσα στην ημέρα θα πλήξουν και τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας. Την ίδια το θερμόμετρο θα παραμείνει αρκετά κάτω από τους μηδέν βαθμούς κάνοντας την κατάσταση ακόμη χειρότερη. Ο παγετός μένει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως στα νότια η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο. Την ίδια ώρα όμως έρχονται και βροχές και καταιγίδες.

Οι θερμοκρασίες σήμερα στη μία το μεσημέρι…