Και με τον νόμο θα αποδίδεται το 1,5% για τον κινηματογράφο

Διαβάστε όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του νέου νόμου.

…από διαφημίσεις και συνδρομές στην ενίσχυση του ελληνικού κινηματογράφου. Το ποσό του 1,5% μπορεί να γίνει 0,75% σε επένδυση παραγωγής ταινιών και το υπόλοιπο ποσοστό να δίδεται ως διαφημιστικός χρόνος στην προβολή τρέϊλερ ταινιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Οι υποχρεώσεις των τηλεοπτικών δικτύων και υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του νέου νόμου 3905 /2010 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτόν : Η ΕΡΤ υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στο οποίο περιλαμβάνεται το ανταποδοτικό τέλος. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος.

Οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους αλλά μέχρι το 2014 μπορούν να διαθέσουν το μισό του ποσού ως διαφημιστικό χρόνο. Από το έτος 2015 και μετά οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν το σύνολο του 1,5% του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (IPTV, VIDEO ON DEMAND) για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.

Κάθε υπόχρεος φορέας του 1,5% πρέπει να εγγράφει σε ειδικό κωδικό το ποσό που επενδύει στην κινηματογραφική παραγωγή, να καταθέτουν το έγγραφο στο υπουργείο Πολιτισμού και να λαμβάνουν την πιστοποίηση της κινηματογραφικής επένδυσης. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με αυτό της επένδυσης το οποίο και βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ ως «δημόσιο έσοδο» και αποδίδεται στο υπουργείο Πολιτισμού. Οι φορείς πάντως μπορούν να εγγράψουν ως κινηματογραφική επένδυση έργα τους διάρκειας κάτω των 60 λεπτών, ντοκιμαντέρ ή κινούμενων σχεδίων τα οποία έχουν λάβει μέρος σε Φεστιβάλ κινηματογράφου.

Πηγή: Παρόν