Εσύ μπορείς να γίνεις μοντέλο;

Δείτε το βίντεο με τις απαραίτητες προϋποθέσεις του σωστού μοντέλου

Το σωστό μοντέλο πρέπει:
α. να είναι σπίρτο «αναμμένο»
β. να έχει έντονους προβληματισμούς
γ. να έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο
δ. να έχει τις δικές του θεωρίες
ε. να έχει αυτογνωσία

Δείτε το βίντεο: