Εκτός ΝΕΡΙΤ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Προκοπάκης – Η ανακοίνωση του Εποπτικού Συμβουλίου

Ζήτησαν την παραίτησή του, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός αρνήθηκε και έτσι η κόντρα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ έληξε με την παύση των καθηκόντων του.

Όπως αναφέρει λοιπόν και η ανακοίνωση

«Το Εποπτικό Συµβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.:

Έχοντας υπόψη:

α) τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (ΦΕΚ Α’ 169),
β) τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του άρθρου µόνου της ΚΥΑ12/12.9.2013 «Έγκριση καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ και ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β ́2308).

Διαπιστώνει οµοφώνως αδυναµία οµαλής και σύµφωνης µε τις επιλογές του λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η κατάσταση αυτή έχει άµεσο αντίκτυπο στην οργάνωση της ΝΕΡΙΤ και δεν µπορεί πλέον να παραταθεί, χωρίς σοβαρό κίνδυνο να παραβλαβεί σηµαντικά το δηµόσιο συµφέρον και η παρεχόµενη δηµόσια υπηρεσία.

Αποφασίζει οµοφώνως:

α) την παύση από σήµερα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου κ. Γεώργιο Προκοπάκη του Ιωάννου (ΔΑΤ Φ 002699), γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις εκ του νόµου υποχρεώσεις του,

β) την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συµβούλου από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύµβουλο κα Αικατερίνη Ευαγγελάκου του Βασιλείου (ΔΑΤ Σ 545674), σύµφωνα µε το νόµο, µέχρι την επιλογή του νέου Προέδρου».

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ. καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης και τα υπόλοιπα μέλη.

Οι καλά γνωρίζοντες όμως, υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Γεώργιου Προκοπάκη να μην παραιτηθεί σημαίνει ότι θα μιλήσει για την κόντρα με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, αλλά και με την κυβέρνηση .Όπως φαίνεται πάντως η κρατική τηλεόραση δεν ξεκίνησε και πολύ… ήρεμα!

Γρηγόρης Μελάς

Διαβάστε ακόμα:

Συναγερμός στην κυβέρνηση για τη ΝΕΡΙΤ