Αποφασίζετε με το μυαλό ή με την καρδιά;

Κάντε το τεστ για να μάθετε την απάντηση...

Κάποιες περιστάσεις στην ζωή απαιτούν ψύχραιμου χειρισμούς και την εφαρμογή της λογικής στην λήψη αποφάσεων. Άλλες, πάλι, χρειάζονται επίδειξη συναισθήματος και είναι εκείνες που η καρδιά κερδίζει το μυαλό.

Εσείς είστε τύπος που παίρνει τις αποφάσεις του κυρίως με την καρδιά ή με το μυαλό;