Ανακοίνωση Alter για την δημοσίευση των οικονομικών του

Διαβάστε την ανακοίνωση του Alter για τη δημοσίευση των οικονομικών του

Ανακοίνωση: 

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ALTER CHANNEL» σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 479/15-04-2011 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2010, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, εξαιτίας του φόρτου εργασίας για την υλοποίηση της συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και τις τράπεζες, δεδομένου ότι η εξεύρεση λύσης για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς και εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να προχωρήσει στη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2010. Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να δημοσιεύσει την ως άνω έκθεση έως τις 13 Μαΐου 2011.