Αυθαίρετα: Όλα νόμιμα με μια δήλωση – Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Τι θα γίνει με όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις.

Της… παράτασης γίνεται με τα αυθαίρετα. Έτσι οι ιδιοκτήτες μπορούν τώρα ως τις 23 Σεπτεμβρίου να τα… δηλώσουν για να τα σώσουν, ενώ όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στους τρεις τελευταίους νόμους μπορούν να ενταχθούν και στη νέα ρύθμιση κάνοντας συμψηφισμό όσων έχουν πληρώσει. Αναλυτικά στο νομοσχέδιο των 180 σελίδων προβλέπεται…