Αυτές είναι οι ακατάλληλες παραλίες στην Αττική

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών ΠΑΚΟΕ μετά από δειγματοληψία σε 17 παραλίες της Αττικής έκρινε ακατάλληλες τέσσερις γνωστές παραλίες.
Συγκεκριμένα, ακατάλληλες για κολύμβηση λόγω μόλυνσης κρίνονται…