Τηλεοπτικές άδειες: 9 συνεχίζουν στο διαγωνισμό – Αποκλεισμός του MEGA

τηλεοπτικές άδειες
Δημοσιοποιήθηκαν οι οριστικοί κατάλογοι με τους συμμετέχοντας στη δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες και οι εννέα περνούν στην επόμενη φάση, ενώ αποκλείεται οριστικά η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.

Η Πενταμελής Ειδική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) με έγγραφό της (Α.Π.: 40/11-8-2016) προς στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ.Ελευθέριο Κρέτσο, διαβίβασε τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και τον κατάλογο των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχής τους στη διαδικασία για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία είναι…