Με εντολή εισαγγελέα στον Alpha το υλικό από τις κάμερες μέσα από την δημοπρασία!

Alpha
Δεκτό έγινε το αίτημα του τηλεοπτικού σταθμού "ALPHA" και του νομικού του εκπροσώπου, καθηγητή, Πάνου Λαζαράτου, να του παραδοθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας το οποίο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας δημπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες.

Την παραγγελία έδωσε η εισαγγελέας, Ροζαλία Λάλλη. «Να χορηγηθούν τα αιτηθέντα απο τη ΓΓΕΕ λόγω συντρέχοντος εννόμου συμφέροντος αφαιρουμένων των ευαίσθητων προσπικων δεδομενων»,αναφέρει η παραγγελία της κυρίας Λάλλη.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας δίνει εντολή στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στην Αρχη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρώτον να μην καταστραφεί το υλικό των καμερών απο τις 66 ώρες της δημοπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες καιδεύτερον να παραδοθεί προς μελέτη στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Alpha σήμερα το πρωί ζητησε το υλικό από…