Συνεχίζει να παραμένει στην πρώτη θέση το τραγούδι του Θεοχάρη για την eurovision

Δείτε τα αποτελέσματα του poll

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το τραγούδι του Θεοχάρη Ιωαννίδη με 20.824 ψήφους.

Στην συνέχεια ακολουθεί το τραγούδι Watch my dance του Λούκα Γιώρκα με 6.602 ψήφους. Στην δεύτερη θέση η Νίκκι με το τραγούδι Idon’t wanna dance με 2805 ψήφους. Στην τρίτη θέση η Αντιγόνη Ψυχράμη με το τραγούδι It’s all Greek to me και 689 ψήφος. Ακολουθεί η Βαλάντω με 323 ψήφους, η Τριημιτόνιο με 149 ψήφους και τέλος τα Κόκκινα χαλιά με 123 ψήφους.