Δημόσιο: Σαρωτικές ανατροπές – Ποιοί επιστρέφουν – Ποιοί παίρνουν μειωμένες συντάξεις

Νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα παραμονής στο Δημόσιο σε χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους.

 Σύμφωνα με το Έθνος είναι στα σκαριά νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση για παράταση της παραμονής τους (το πολύ μέχρι το 67ο έτος) στο Δημόσιο, ενώ επιτρέπει και την επιστροφή όσων…