Βότανα, Καρποί της Γης Ε8 (Ε)

Επεισόδιο: Άνθρωποι και Μύθοι στο Βέρμιο. Ορεινοί όγκοι, πολλά νερά, πλούσια βλάστηση και πλούσια ιστορία. Οι άνθρωποι που συναντάμε και μας ξεναγούν στο Βέρμιο είναι ξεχωριστοί και ο καθένας τους μας βοηθά να δούμε μια άλλη πλευρά των βοτάνων.