Βότανα, Καρποί της Γης (Ε)

Επεισόδιο: Ραδόσι: Ένα Δάσος Πρότυπο. Το Ραδόσι, 3500 στρέμματα δρυοδάσους στο Νυμφαίο της Φλώρινας, είναι αυτοδιαχειριζόμενο. Εκεί προστατεύεται ένα πρότυπο οικοσύστημα με απαγόρευση θήρευσης, υλοτομία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων.