Βοήθεια… Με Παντρεύουνε!

(1960). Ο έρωτας δυο νέων που αποφασίζουν να παντρευτούν και αντιδρούν οι συγγενείς τους. (90′) Παραγωγή: Ελλάδα