Τεχνίτες από όλο τον κόσμο Ε9 (Ε)

Επεισόδιο: Καναδάς. Ταξιδεύουμε στο Βανκούβερ του Καναδά και στην γύρω περιοχή όπου εξερευνούμε την κουλτούρα, τις παραδίσεις, το φαγητό και τα πάθη των Καναδών.