Συνωμοσία της Σιωπής Ε5 (Ε)

(2018). Η Τζοάνα ακολουθεί τη συμβουλή του Άρνταλαν και κατεβάζει όλους του λογαριασμούς του Άντερς από τον υπολογιστή του. Βρίσκει έναν περίεργο φάκελο με φωτογραφίες του Ρόμπερτ, του πραγματικού της πατέρα.