Ψηφιακός Εθισμός, Μια Απειλή (Ε)

(2018). Παιδιά εθίζονται στη χρήση κινητών τηλεφώνων, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξή τους και προκαλεί πιθανή μακροπρόθεσμη βλάβη. Μαθαίνουμε επίσης για το πώς οι διαδικτυακές πλατφόρμες κατασκευάζονται προκειμένου να είναι εθιστικές. Παραγωγή: Γαλλία