Πραγμάτων Ύλη Μαγική Ε6 (Ε)

Επεισόδιο: Ζάχαρη. Από το ζαχαρότευτλο ή το ζαχαροκάλαμο προκύπτει ένα φυσικό προϊόν… η άσπρη, καστανή ή μαύρη ζάχαρη. Παρουσιάζεται η ιστορία της, η Ελληνική βιομηχανία ζάχαρης αλλά και σχετικά θέματα όπως η ανακάλυψη ζάχαρης στα αστέρια, γλυπτά ζάχαρης στην τέχνη και άλλα.