Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο (Ζ)

Παρακολουθήστε ζωντανά το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.