Ο Τόπος και το Τραγούδι του (Ε)

Επεισόδιο: Κυριάκι Βοιωτίας. Ψυχαγωγική, πολιτιστική εκπομπή. Ένα οδοιπορικό στην περιφέρεια της Ελλάδας με σκοπό να προσεγγίσει τη ζωή του κάθε τόπου και να προβάλει τα έθιμα και την παράδοση.