Ο Κύριος Πτέραρχος

(1963). Ο πορτιέρης ενός ξενοδοχείου εκλαμβάνεται από κάποιους αφελείς επαρχιώτες σαν πτέραρχος και απευθύνονται σ’ αυτόν για κάποιο ρουσφέτι. (77′) Παραγωγή: Ελλάδα