Ο Κατήφορος

(1961). Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, μια εφηβική παρέα ζει μ’ έναν τρόπο που δεν συμφωνεί με τις πεποιθήσεις των γονιών τους. (98′) Παραγωγή: Ελλάδα