Ντελακρουά (Ε)

Πορτραίτο του μεγάλου ζωγράφου, γνωστού στο ελληνικό κοινό από το έργο του Η Σφαγή της Χίου και όχι μόνο.