Νερό: Αντανακλάσεις (Ε)

Καναδικό ντοκιμαντέρ παραγωγής 2014. Μία αφήγηση της ιστορίας του νερού μέσα από τη σχέση των ανθρώπων με αυτή την θεμελιώδη πηγή ζωής. Το νερό παρουσιάζεται ως αντανάκλαση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μας.