Μικρές Φάρμες Ε3 (Ε)

Επεισόδιο: Μάρτιος. Ο καιρός σιγά σιγά ζεσταίνει και τα χωράφια πρέπει να προετοιμαστούν. Είμαστε λίγο πριν το όργωμα και την σπορά. Οι αγελάδες στις φάρμες γεννάνε τα μικρά τους. Τα κοπάδια ετοιμάζονται να βγουν στην ελεύθερη βοσκή, μετά από έναν ολόκληρο χειμώνα κλεισμένα στους στάβλους.