Μία Ιστορία της Εργατικής Τάξης Ε1

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Επεισόδιο: Ο Καιρός των Εργοστασίων. Από τις αρχές του 18ου αιώνα, μια νέα οικονομία εμφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, ξεκινώντας από τη βιομηχανία και το εμπόριο. Οι εργάτες της υπαίθρου πρέπει να δουλέψουν σε εργοστάσια. Αυτή είναι η αρχή της Βρετανικής εργατικής τάξης.