Με το Βλέμμα στο Μέλλον Κ1 Ε6 (Ε)

Επεισόδιο: Η μουσική του μέλλοντος. Θα δούμε τις τεχνολογίες που θα κυριαρχούν το 2050. Ρομποτικά όργανα με νοημοσύνη, λογισμικό αυτοσχεδιασμών, εικονικοί καλλιτέχνες, και συνεργασία ανθρώπων-μηχανών στη δημιουργία μουσικής.