Με το Βλέμμα στο Μέλλον Ε7 (Ε)

Επεισόδιο: Το σχολείο του μέλλοντος. Η εκπομπή ταξιδεύει και συναντά τους οραματιστές του εκπαιδευτικού μέλλοντος. Μαθαίνουμε για την ψηφιοποίηση της γνώσης, τον νέο ρόλο του εκπαιδευτικού μετά την είσοδο των υπολογιστών, τη συνεργατική μάθηση, τη νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση και τη σχέση σχολείου-αγοράς εργασίας.