Μαθαίνουμε στο Σπίτι

10:00 Μαθηματικά: Οι αριθμοί μέχρι το 50 /10:20 Γλώσσα Α: Επανάληψη: Γραφή κι ανάγνωση //10:41 Μαθηματικά Γ: Πώς λύνω προβλήματα// 11:07 Αγγλικά Γ-Δ: From me to you! // 11:21 Ιστορία Δ: Η μάχη των Θερμοπυλών // 11:41 Μαθηματικά Ε-ΣΤ.