Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την κλήρωση του λαϊκού λαχείου.