Καπετάν Φάντης Μπαστούνι

(1968). Ένας νησιώτης καπετάνιος φέρνει στο σπίτι του μία κοπέλα που ανακαλύπτει μέσα στο ψυγείο του καραβιού του, αντίθετα με την επιθυμία των συγγενών του. Όταν όλοι κάποια στιγμή πιστεύουν πως το πλοίο του ναυάγησε, διώχνουν την κοπέλα από το σπίτι και κοιτάνε να του ξεκοκαλίσουν την περιουσία του. (91′) Παραγωγή: Ελλάδα