Καλλιεργώντας για τον Πλανήτη Ε9

(2016). Επεισόδιο: Ο Αγώνας για τα Μελλοντικά Διατροφικά Συστήματα. Οι πόλεις σε όλον τον κόσμο μεγαλώνουν, ειδικά στις βιομηχανικές και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς ο κόσμος συρρέει στα αστικά κέντρα προς αναζήτηση εργασίας, εκπαίδευσης και προοπτικών. Αλλά θα υπάρχει αρκετή τροφή για να φάνε όλοι;