Ιερά Μονοπάτια Κ2 Ε17

Επεισόδιο: Μυστράς. Η εκπομπή απευθύνεται στο σύγχρονο άνθρωπο, που συντάσσεται με τον κόσμο της ύλης και της ψηφιακής πληροφορίας, αλλά παράλληλα επιθυμεί την είσοδό του στο κόσμο του πνεύματος και την ανακάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.